Campagne 4voor12 werd positief onthaald

In het najaar van 2017 lanceerden VLESP, Te Gek!? en het VVGG de campagne 4voor12. Het doel van deze campagne was mensen sensibiliseren om alert te zijn voor signalen van psychische problemen bij mensen in hun omgeving.

Uit de evaluatiestudie blijkt dat de campagne positief onthaald werd en dat mensen dankzij de campagne zich meer bewust zijn dat andere signalen kunnen uitzenden, beter herkennen of iemand het moeilijk heeft, sneller ingrijpen en beter weten hoe te reageren. De evaluatie gebeurde aan de hand van een online survey die ingevuld werd door 234 personen.

De campagnewebsite www.4voor12.be blijft beschikbaar en de ontwikkelde materialen worden geïntegreerd binnen bestaande interventies, methodieken en vormingen. Voor meer informatie over de campagne of wanneer je een actie wil organiseren in het kader van 4voor12, kan je contact opnemen met Te Gek!?.

© Zelfmoord1813 - disclaimer