8 mei 2018 - Vorming depressie en suïcidepreventie bij ouderen - Antwerpen

Voor wie is deze vorming interessant?

Voor alle professionelen die beroepsmatig met ouderen werken en die gemotiveerd zijn om zich te verdiepen in het thema depressie en in suïcidepreventie. (woon- en zorg centra, dienstencentra, thuiszorg, …)

Ouderen vormen een risicogroep in verband met zelfdoding. Zelfdoding kadert veelal in een depressief toestandsbeeld. 15 tot 30% van de 65-plussers heeft depressieve symptomen, 5% maakt een ernstig depressie door. Bij rusthuisbewoners liggen deze aantallen nog hoger. Signalen herkennen van depressie en suïciderisico, en gerichte zorg op gang brengen, kan levens redden. De zorg voor depressieve en suïcidale ouderen is vaak zeer veeleisend. De suïcidepreventiewerking van de CGG biedt vorming en ondersteuning.

 

Wat kan je verwachten?

Een interactieve vorming. Combinatie van theorie, praktijk en het aanleren van vaardigheden, uitwisselen van ervaringen. Volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

  • Hoe vaak komen depressie en  zelfdoding voor?
  • Wat zijn de oorzaken van depressie en wat zijn de oorzaken voor suïcidaliteit bij ouderen?
  • Wat zijn de risicofactoren bij ouderen?
  • Wanneer spreken we van een depressie bij ouderen?
  • Wat zijn de signalen die wijzen op suïcidaliteit?
  • Hoe kan je het risico op suïcide inschatten?
  • Hoe ga je het gesprek aan met een suïcidale persoon?
  • Hoe maak je een suïcidepreventiebeleid op maat voor je organisatie?
  • ...

Praktisch

Datum: 8 mei 2018,  van 9u30 - 16u30

Locatie: CGG Andante, Herculusstraat 17, 2600 Antwerpen

Kostprijs: €55, inclusief broodjeslunch. Je inschrijving is pas definitief na overschrijving van het cursusgeld.

 

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met Eva Van Den Broeck via tel. 03/620 10 20 of mail eva.vandenbroeck@andante.be

Of schrijf hieronder meteen in.

Indien het e-mailadres van de deelnemer niet dezelfde is als de jouwe, gelieve hier dan het e-mailadres van de deelnemer in te vullen.

© Zelfmoord1813 - disclaimer