Statusbericht

Submissions for this form are closed.

27 november en 11 december 2018 - Tweedaagse vorming voor ouderenbegeleiders - Oost-Vlaanderen - VOLZET

Ouderen vormen een risicogroep in verband met zelfdoding. Zelfdoding kadert veelal in een depressief toestandsbeeld. 15 tot 30% van de 65-plussers heeft depressieve symptomen, 5% maakt een ernstig depressie door. Bij rusthuisbewoners liggen deze aantallen nog hoger. Signalen herkennen van depressie en suïciderisico en gerichte zorg op gang brengen, kan levens redden. De zorg voor depressieve en suïcidale ouderen is vaak zeer veeleisend. De suïcidepreventiewerking van de CGG biedt vorming en ondersteuning.

Voor wie is deze vorming interessant?

Voor alle professionelen die beroepsmatig met ouderen werken en die gemotiveerd zijn om zich te verdiepen in het thema suïcidepreventie.

Wat kan je verwachten?

Een interactieve vorming. Combinatie van theorie, praktijk en het aanleren vanvaardigheden, uitwisselen van ervaringen. Volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

 • Hoe vaak komt zelfdoding voor?
 • Wat zijn de oorzaken van suïcidaliteit bij ouderen?
 • Wat zijn de risicofactoren bij ouderen?
 • Wat zijn de signalen die wijzen op suïcidaliteit?
 • Hoe kan je het risico op suïcide inschatten?
 • Hoe ga je het gesprek aan met een suïcidale persoon?
 • Wat doe je in geval van crisis?
 • Wat doe je in geval van een suïcidepoging?
 • Hoe ga je om met nabestaanden?
 • Hoe ga je om met je eigen gevoelens als hulpverlener?
 • Hoe maak je een suïcidepreventiebeleid op maat voor je organisatie?

Praktisch

Data

 • 27 november en 11 december 2018, telkens van 9u30 tot 16u30

Locatie

LDC De Maretak Aalst

Prijs

100€ p.p. (lunch inbegrepen)

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met Ine Vermeersch - i.vermeersch@cggeclips.be - T +32 9 331 51 98

Of schrijf in door het formulier hieronder in te vullen.

© Zelfmoord1813 - disclaimer