25 februari 2020 - Studiedag Rouwen na zelfdoding: hulpverlener als nabestaande

Studiedag i.sm. Sig vzw 

Voor wie is deze vorming interessant?

Hulpverleners die in contact kwamen/kunnen komen met zelfdoding.
 

Wat kan je verwachten?

Wat als er een cliënt/patiënt uit het leven stapt?

Tijdens deze studiedag gaan we uitvoerig werken rond het thema zelfdoding.  We bekijken het specifieke rouwproces na een zelfdoding, bij kinderen, jongeren en volwassenen. We gaan ook dieper in op de impact ervan in de werkcontext, meer bepaald over de hulpverlener als nabestaande. We geven tips hoe je op het werk (zowel als zelfstandige als in organisaties) kan omgaan met een suïcide en hoe je als hulpverlener in contact treedt met de directe nabestaanden. Verder bekijken we hoe je als hulpverlener omgaat met de persoonlijke en professionele impact van je eigen rouwproces.

Het wordt een interactieve studiedag met een mix van theorie, oefeningen, casussen mét ruimte voor eigen inbreng en concrete tips, materialen en methodieken.

Deze studiedag beperkt zich niet tot werken met bepaalde leeftijdsgroepen, werkplek e.a. De dag wordt aangepast aan de deelnemers en hun noden en vragen bij dit thema!

Praktisch

Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen.

Prijs: 102 euro. 

Lcoatie: Sig vzw 
Pachthofstraat 1
9308 Gijzegem (Aalst) (België)

Inschrijven via Sig vzw: https://www.sig-net.be/nl/vorming/rouwen-na-zelfdoding-hulpverlener-als-nabestaande_5760.aspx

KMO-portefeuille van toepassing. 

© Zelfmoord1813 - disclaimer