21 september en 12 oktober 2017 - Tweedaagse vorming 'interventies na risico-inschatting' - West-Vlaanderen

Voor wie is deze vorming interessant?

Hulpverleners die reeds een basisvorming omtrent suïcidaliteit volgden en in de huidige werkcontext frequent begeleiding/behandeling aanbieden voor suïcidale personen.

We verwachten van de deelnemers het engagement om aanwezig te zijn op beide vormingsdagen.

Wat kan je verwachten?

Suïcidaliteit vormt een uitdaging voor de hulpverlening. De inschatting van het risico op suïcide is een van de belangrijkste vaardigheden die een hulpverlener dient te verwerven en toe te passen tijdens de begeleiding. Maar hoe gaat het verder na de risico inschatting? Welke interventies zijn effectief in de begeleiding van een persoon met een suïcideproblematiek?

Tijdens deze tweedaagse vertrekken we vanuit bestaande kaders om gezamenlijk de mogelijke behandelingsinterventies naast elkaar te zetten. Hierbij is ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek en uitwisseling van ervaring

Praktisch

Data:

donderdagen 21 september en 12 oktober 2017
telkens van 9u30 tot 16u30

Adres:

CGG Largo
Sint-Hubrechtstraat 20
8800 Roeselare

Prijs:

130 euro

Interesse?

Inschrijven kan via deze link
en dit ten laatste op 6 september 2017.

Inschrijvingen zijn beperkt tot 15 personen.

We verwachten van de deelnemers het engagement om aanwezig te zijn op beide vormingsdagen.

We voorzien steeds gratis water, koffie en thee. Op iedere vorming die een ganse dag duurt, worden er belegde broodjes voorzien.

Een vorming gaat pas door als er voldoende inschrijvingen zijn. We brengen u op de hoogte als een vorming kan doorgaan en bezorgen u de factuur. Uw inschrijving is pas definitief bij ontvangst van de betaling.

Indien u niet aanwezig kan zijn dient u dit zo snel mogelijk telefonisch te melden. Zo niet worden de kosten integraal aangerekend.

Meer info?

Je kan de Suïcidepreventiewerking van de CGG West-Vlaanderen bereiken via 051 25 99 30.

Indien het e-mailadres van de deelnemer niet dezelfde is als de jouwe, gelieve hier dan het e-mailadres van de deelnemer in te vullen.

© Zelfmoord1813 - disclaimer

Creatie: Kunstmaan