19 december 2018 - Vorming zelfmoordpreventie voor jeugdwerkers - West-Vlaanderen

Het jeugdwerk kan een rustpunt betekenen voor heel wat jongeren. Belangrijk, want jongeren worden in onze maatschappij geconfronteerd met heel wat uitdagingen: voldoen aan verwachtingen, presteren op school, eventuele moeilijkheden thuis, een laag zelfbeeld... Dit kan ervoor zorgen dat jongeren het psychisch moeilijk krijgen. Ze worstelen met depressieve gevoelens en kunnen zelfs spelen met de gedachte aan zelfdoding.

Zelfmoordgedachten en -pogingen komen helaas voor bij jongeren, ook in het jeugdwerk. Door hun positieve en laagdrempelige aanwezigheid bij jongeren in hun vrijetijdscontext kan het jeugdwerk een belangrijke rol spelen in het bevorderen van geestelijke gezondheid en zelfmoordpreventie. 

Voor wie is deze vorming interessant?

Deze vorming richt zich naar jeugdwerkers uit het brede jeugdwerklandschap. Ook geïnteresseerde vrijwilligers in het jeugdwerk zijn welkom op de vormingsdag.

Wat kan je verwachten?

Deze vormingsdag rond zelfmoordpreventie tracht een antwoord te bieden op een aantal belangrijke vragen zoals: Welke jongeren zijn kwetsbaar voor psychische problemen zoals depressie? Geven jongeren signalen wanneer ze denken aan zelfdoding? En kunnen we deze als jeugdwerk herkennen? Wat kan de rol van het jeugdwerk zijn als het gaat over psychische moeilijkheden bij jongeren en zelfmoordpreventie? Wat is een goede manier om een groep te begeleiden na een zelfdoding van een lid, animator of vrijwilliger?
 

Volgende zaken komen concreet aan bod:

  • Inhoudelijke achtergrond en een kader om suïcide te bekijken (kenmerken van zelfmoord, signalen, risicojongeren, ...)
  • Rol van de jeugdwerker
  • Zelfmoordpreventie in het jeugdwerk: wat zijn de mogelijkheden?
  • Brainstorm en uitwisseling van ervaringen, noden en de manier waarop jeugdwerk en zelfmoordpreventie elkaar kunnen versterken.

Praktisch

KOSTPRIJS
De vormingsdag is gratis. 

LOCATIE
CGG Largo, Sint-Hubrechtsstraat 20, 8800 Roeselare

WANNEER
19 december. We starten de vormingsdag om 09u30 en ronden af om 16u.

EXTRA
Interesse in een vorming voor je jeugdwerkorganisatie? Vraag nog tot eind 2018 een gratis vorming aan bij de suïcidepreventiedienst van je provincie:

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met Gaetana Meeus, gaetana.meeus@cgglargo.be, 051/25.99.30.

Indien het e-mailadres van de deelnemer niet dezelfde is als de jouwe, gelieve hier dan het e-mailadres van de deelnemer in te vullen.
CAPTCHA
Deze vraag stellen we om te testen of je al dan niet een echte persoon bent. Zo kunnen we spam vermijden.

© Zelfmoord1813 - disclaimer