18 en 25 mei 2021 - Tweedaagse vorming omtrent psychische kwetsbaarheid en suïcidaliteit bij ouderen i.s.m. Elder - Brussel

-- In samenwerking met Elder: http://www.cgg-brussel.be/verwijzers/elder/

Ouderen vormen een risicogroep in verband met zelfdoding. Zelfdoding kadert veelal in een depressief toestandsbeeld. 15 tot 30% van de 65-plussers heeft depressieve symptomen, 5% maakt een ernstig depressie door. Bij rusthuisbewoners liggen deze aantallen nog hoger. Signalen herkennen van depressie en suïciderisico, en gerichte zorg op gang brengen, kan levens redden. De zorg voor depressieve en suïcidale ouderen is vaak zeer veeleisend. De suïcidepreventiewerking van de CGG biedt vorming en ondersteuning.

Voor wie is deze vorming interessant?

Voor alle professionelen die beroepsmatig met ouderen werken en die gemotiveerd zijn om zich te verdiepen in het thema depressie en in suïcidepreventie (bv. woon- en zorg centra, dienstencentra, thuiszorg, …).

De groep bestaat uit mensen met verschillende achtergronden. Dit creëert een forum waar men een leerrijk en kleurrijk palet van ervaringen kan delen.

Wat kan je verwachten?

Gedurende 2 dagen gaan we op een interactieve manier aan de slag. We maken een combinatie van theorie, praktijk, het aanleren van vaardigheden en uitwisselen van ervaringen. Naast de basisvorming suïcidepreventie (epidemiologie, signalen, risico- en beschermende factoren, risico-inschatting, gesprekstechnieken, doorverwijzing en nabestaanden), komen ook volgende onderwerpen aan bod:

 •  Hoe vaak komen depressie en zelfdoding voor?
 •  Wat zijn de oorzaken van depressie en wat zijn de oorzaken voor suïcidaliteit bij ouderen?
 •  Wat zijn de risicofactoren bij ouderen?
 •  Wanneer spreken we van een depressie bij ouderen?
 •  Wat zijn de signalen die wijzen op suïcidaliteit?
 •  Hoe kan je het risico op suïcide inschatten?
 •  Hoe ga je het gesprek aan met een suïcidale persoon?
 •  Hoe maak je een suïcidepreventiebeleid op maat voor je organisatie?

Om de interactiviteit van de vorming te garanderen wordt er gebruik gemaakt van groepsdiscussie, rollenspelen en casussen die de deelnemers zelf aanbrengen. We trachten hierbij telkens te vertrekken vanuit levensechte begeleidingssituaties met ouderen, om op deze manier antwoorden voor de praktijk te vinden.

Praktisch

Data: Dinsdag 18 en 25 mei 2021. De vorming gaat steeds door van 09u30 tot 16u00. De terugkomdag zal doorgaan op maandag 4 oktober 2021 van 9u30 tot 12u30.

Locatie: Gemeenschapscentrum De Kriekelaar, Gallaitstraat 86, 1030 Schaarbeek (02 245 75 22)

Bereikbaarheid met het openbaar vervoer

 • station Brussel Noord (15 min te voet)
 • tram 55 halte Rubens richting Rogier en halte Liedts richting Bordet (nog 1 min te voet)
 • tram 25-93 (Boondaal) halte Liedts (nog 5 min te voet)

 

Prijs: € 110/deelnemer incl. broodjeslunch

Inschrijving is definitief na overschrijving. Kosteloos annuleren kan tot 14 werkdagen voor de eerste vormingsdag. Een engagement voor beide dagen is een voorwaarde om deel te nemen.

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met Jolien Knaeps (coördinator CGG-SP Brussel) – jolien.knaeps@cgg-brussel.be of 02/478 90 90

Of schrijf je onmiddellijk in via onderstaand formulier.

Indien het e-mailadres van de deelnemer niet dezelfde is als de jouwe, gelieve hier dan het e-mailadres van de deelnemer in te vullen.
CAPTCHA
Deze vraag stellen we om te testen of je al dan niet een echte persoon bent. Zo kunnen we spam vermijden.

© Zelfmoord1813 - disclaimer