17 en 24 september 2020 - Tweedaagse vorming suïcidepreventie voor volwassenbegeleiders - Vlaams-Brabant

Suïcide vormt in Vlaanderen een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem. Elke dag overlijden gemiddeld drie mensen door zelfmoord en vinden er meer dan tien keer zoveel zelfmoordpogingen plaats.

Deskundigheidsbevordering bij hulpverleners vormt één van de meest succesvolle preventiestrategieën. 

Voor wie is deze vorming interessant?

Sleutelfiguren van suïcidale personen en nabestaanden na zelfdoding: CAW- hulpverleners, slachtofferhulp, ziekenhuispersoneel van PZ, PAAZ en spoedafdelingen, liaisonpsychiatrie AZ, OCMW, thuisgezondheidszorg, mobiele (crisis) teams,...

De groep bestaat uit mensen met verschillende achtergronden. Dit creëert een forum waar men een leerrijk en kleurrijk palet van ervaringen kan delen.

Wat kan je verwachten?

In deze tweedaagse vormingen reiken we enerzijds een theoretisch kader aan rond suïcide, anderzijds gaan we concreet aan de slag rond enkele praktische topics:

  • Inhoudelijk kader en achtergrond
  • Hoe kan je signalen herkennen?
  • Hoe kan je het risico op suïcide inschatten?
  • Gesprekstechnieken: hoe ga je het gesprek aan met suïcidale personen?
  • Interventie- en verwijsmogelijkheden
  • Crisisinterventie
  • Eigen gevoelens/attitude van de begeleider
  • Opvang en begeleiding van suïcidepogers en nabestaanden na zelfdoding

Om de interactiviteit van de vorming te garanderen wordt er gebruik gemaakt van videofragmenten, groepsdiscussie, rollenspelen en casussen die de deelnemers zelf aanbrengen. We trachten hierbij telkens te vertrekken vanuit levensechte begeleidingssituaties met volwassenen, om op deze manier antwoorden voor de praktijk te vinden.

Praktisch

Data

17 en 24 september 2020, telkens van 9u30-16u.

Adres

Joseph Possozplein 40, 1500 Halle

De terugkomdag zal doorgaan op 3 december 2020 in de voormiddag te CGG PassAnt Leuven, Sint Geertruiabdij 6.

Prijs

130€ (broodjeslunch inbegrepen)

Inschrijving is definitief na overschrijving.

Een engagement voor beide dagen is een voorwaarde om deel te nemen.

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met Laura Jonville - laura.jonville@passant.be - Tel. 02.361.21.28

Of schrijf je hieronder onmiddellijk in.

Indien het e-mailadres van de deelnemer niet dezelfde is als de jouwe, gelieve hier dan het e-mailadres van de deelnemer in te vullen.
CAPTCHA
Deze vraag stellen we om te testen of je al dan niet een echte persoon bent. Zo kunnen we spam vermijden.

© Zelfmoord1813 - disclaimer