13 november 2018 - Vorming suïcidepreventie voor ziekenhuispersoneel - Antwerpen

Suïcide vormt in België een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem. Elke dag overlijden gemiddeld zeven mensen door zelfmoord en er gebeuren meer dan tien keer zoveel zelfmoordpogingen. Vermits suïcide sterk samenhangt met psychiatrische moeilijkheden, kennen de psychiatrische ziekenhuizen deze problematiek van dichtbij. Ook zorgverleners van algemene ziekenhuizen worden ermee geconfronteerd aangezien de meeste suïcidepogers op spoed terecht komen.

In tweedaagse vormingen wordt stil gestaan bij de problematiek en worden handvatten aangereikt om met suïcidale personen om te gaan.

Voor wie is deze vorming interessant?

Zorgverleners van de algemene ziekenhuizen: spoeddienst, PAAZ dienst, intensieve zorgen, heelkunde, interne ziekten, … 
Hulpverleners uit de residentiële psychiatrische sector.

Wat kan je verwachten?

Een interactieve vorming. Combinatie van theorie, praktijk en het aanleren van vaardigheden, uitwisselen van ervaringen. Volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

  • Vooroordelen over zelfmoord
  • Definities & cijfers
  • Suïcidaal proces
  • Signalen en risicofactoren
  • Gespreksvaardigheden en risico-inschatting
  • Doorverwijzing
  • Gesprek na een suïcidepoging (aan de hand van het (K)IPEO- instrument)
  • De beleving van de hulpverlener
  • Samenwerken binnen de eigen dienst, de instelling en met externe partners
  • Opvang van nabestaanden na een zelfdoding

Om de interactiviteit van de vorming te garanderen wordt er gebruik gemaakt van videofragmenten, groepsdiscussie, rollenspelen, en casussen die de deelnemers zelf aanbrengen.

Praktisch

Data:

13 november 2018. De vorming gaat door van 09u30 ot 16u30.

Locatie:

CGG Andante, Herculusstraat 17, 2600 Berchem.

Kostprijs en inschrijvingen

€55/deelnemer incl. broodjeslunch.

Inschrijving is definitief na overschrijving. 

 

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met Charlotte Aertsen - charlotte.aertsen@andante.be - Tel. 03 620 10 20.

Of schrijf je onmiddellijk in via onderstaand formulier.

Indien het e-mailadres van de deelnemer niet dezelfde is als de jouwe, gelieve hier dan het e-mailadres van de deelnemer in te vullen.

© Zelfmoord1813 - disclaimer