Instrument Psychosociale Evaluatie en Opvang van suïcidepogers (IPEO en KIPEO)

Sinds september 2021 is er een vernieuwde tool ter beschikking: de Leidraad voor Opvang en Evaluatie Suïcidaliteit (LOES). Deze is ontworpen om hulpverleners in verschillende settings te ondersteunen bij de eerste psychosociale opvang en evaluatie van iemand die een suïcidepoging ondernam of kampt met suïcidale ideatie. Loes vervangt de instrumenten IPEO en KIPEO.

© Zelfmoord1813 - disclaimer